Galeria

Implanty

Korony pełnoceramiczne

Korony porcelanowe

Mosty ceramiczne

Protezy teleskopowe I

Zastosowane protezy

Protezy teleskopowe II

Zastosowane protezy

Mosty Adhezyjne I

Mosty Adhezyjne II

Mosty Adhezyjne III

Mosty Adhezyjne III

Mosty porcelanowe

1 2 3

Jednowizytowy most na włóknie

1 2 3

Jednowizytowa korona kompozytowa na wkładzie koronowo-korzeniowym z włókna szklanego

1 2 3

Jednowizytowy most na włóknie